Εκπαίδευση και κατ΄οίκον παρεμβάσεις ενδυνάμωσης ατόμων τρίτης ηλικίας

Εκπαίδευση και κατ΄οίκον παρεμβάσεις ενδυνάμωσης ατόμων τρίτης ηλικίας H Co2gether στα πλαίσια της Co–Solodarity platform σε συνεργασία με τη InterMediaKT σχεδίασαν μία ολοκληρωμένη σειρά δραστηριοτήτων και κατ΄οίκον παρεμβάσεων για την υποστήριξη των ηλικιωμένων, δίνοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα στις δράσεις

Η συμμετοχή μας στο 25ο Forum Ανάπτυξης

Η συμμετοχή μας στο 25ο Forum Ανάπτυξης Η Δρ. Μαρία Ζαφειροπούλου παρουσίασε την επιχειρηματική μας ιδέα «CO-SOLIDARITY PLAFORM» στο 25ο Forum Ανάπτυξης. Με αφορμή τη συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTECMED, είχαμε τη χαρά να συμμετάσχουμε στο 25ο Forum Ανάπτυξης